យើងផ្តល់នូវកម្មវិធីល្អបំផុត
ដើម្បីអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ

ស្វែងយល់បន្ថែម

យើងអាចជួយអ្នកឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន

Pos Solutions គឺជាក្រុមហ៊ុន Software Development ដែលធ្វើការផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ​ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។ ជាការពិត សព្វថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើឱ្យអតិថិជនជោគជ័យជាង 60 នាក់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ Pos Solutions តែងតែផ្តល់ជាជំនួយ និងដំបូន្មានដល់ក្រុមហ៊ុនដែលទិញឬប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ពួកយើងជារៀងរហូត។

ដៃគូររបស់យើង

អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង

83 អតិថិជន
60 ពេញចិត្ត
6 សេវាកម្ម
2 ប្រទេស

ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់និងការបង្ហាញឥតគិតថ្លៃ

លេខទូរសព្ទ័

Smart: 070 570 129

Cellcard: 092 157 425