ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្ម ជាមួយការលក់​២៤មោ៉ង

កម្មវិធីទូរសព្ទ័ សម្រាប់ហាងលក់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទ

  • បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
  • បញ្ជារទិញទំនិញរហ័សតាម ONLINE
  • ទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ ONLINE
  • បើកហាង ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
  • ងាយស្រួលធ្វើប្រម៉ូសិន
  • មាន Templates ជាច្រើន ជ្រើសរើសតាមតំរូវការអ្នក
  • ភ្ជាប់ជាមួយ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងស្តុក និងការលក់
  • សេវាកម្មរហ័ស គុណភាពល្អ
  • ប្រើបានទាំង IOS & ANDROID

មុខងារពិសេស

Ecommerce APP របស់យើងខ្ញំុ មានមុខងារធំៗដូចជា:

ផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់លក់ផលិតផល

ផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទ ដោយគ្មានការកំនត់

គ្រប់គ្រងការលក់ និងការទិញ

អតិថិជនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញ និងទូទាត់សាច់ប្រាក់ គ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

ភ្ជាប់ជាមួយ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងស្តុក និងការលក់

តាមដានរបាយការណ៏គ្រប់ប្រភេទ គ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ ចំណូលចំណាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ Online